ע"ע (ארצי) 472/09‏ זוהר גולן נ' או. אר. אס משאבי אנוש בע"מ, ניתן ביום 12.9.10 בבית-הדין הארצי לעבודה

עיקרי פסק-הדין:

מעסיק הנעזר בעובד קבלן כוח אדם, רשאי להפסיק את התקשרות עם אותו עובד בסמוך לסיום 9 חודשי עבודתו, כדי שלא יאלץ לקלוט אותו כעובד שלו.

 

המערערים עבדו ברשות השידור באמצעות חברת כוח אדם. לקראת תום תשעת חודשי עבודה, ניסתה חברת כוח האדם לחפש לעובדים מקומות עבודה חלופיים, ומשלא הסכימו העובדים לחלופות המוצעות, פוטרו מעבודתם.

העובדים טענו כי יש להשיבם לעבודה ברשות השידור, בשל כך שיישום סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, המאפשר פיטורי עובדים כדי שלא ייקלטו לעבודה אצל המעסיק בפועל בתום תשעה חודשים, פוגע בזכויותיהם החוקתיות. נטען כי פיטורי עובדים רק על מנת להימנע מתחולת החוק לגביהם ולא בשל חוסר התאמה למזמין, פוגעים בחוקתיות החוק.

בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורם של העובדים על החלטת בית-הדין האזורי לעבודה וקבע כי המחוקק הבחין בין העסקה זמנית של עובד קבלן כוח אדם הנמשכת עד תשעה חודשים, לבין העסקתו הממושכת.

בתקופה הזמנית, קבלן כוח-האדם הוא המעסיק, וסטטוס ההעסקה משתנה רק בחלוף בחלוף תשעת החודשים (או התקופה המוארכת לפי החוק).

סיום ההתקשרות של "המעסיק בפועל" עם קבלן כוח-האדם והעובד לפי סעיף 12א לחוק הוא לגיטימי, והחוק מתיר ל"מעסיק בפועל" את שיקול הדעת אם לסיים ההתקשרות עם עובד הקבלן רק בשל משך תקופת העסקתו, ללא קשר לאופן תפקודו.

לפיכך נקבע כי רשות השידור במעמדה כ"מעסיקה בפועל", רשאית היתה להפסיק התקשרותה עם המערערים, לקראת תום תקופת תשעת חודשי עבודתם, כדי למנוע את קליטתם כעובדים קבועים שלה.