חידושים בדיני עבודה
ס"ע (חי') 39925-02-10‏ הדאי סובח נ' מ. מ. ג'וליס, ניתן ביום 31.5.10 בבית-הדין האזורי לעבודה בחיפה

עיקרי פסק-הדין:

עובד אשר זומן לשימוע אך סירב להתייצב, ויתר למעשה על זכות השימוע. המעסיק רשאי לפטרו ללא שימוע.

קרא עוד...
 
דמר (חי') 04-9038200-10 לשניצר נ' פאר מרכז החלמה רפואי בע"מ, ניתן ביום 25.1.11 בבית-הדין האזורי לעבודה בחיפה

עיקרי פסק-הדין:

 

בית-הדין לעבודה פסק פיצויי פיטורים לרופאה שהתפטרה עקב התקנת מצלמת אבטחה בחדר בו עבדה, וקבע כי התקנת מצלמה במקום חרף התנגדותה המפורשת, מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודתה באופן שלא ניתן לדרוש ממנה להמשיך בעבודתה.

קרא עוד...
 
סע (נצ') 1250/09 קביליו ואח' נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 26.1.11 בבית-הדין האזורי לעבודה בנצרת

עיקרי פסק-הדין:

בית-הדין לעבודה קבע כי לא נפלו פגמים בהחלטת הממונה על השכר במשרד האוצר ולכן אין מקום להתערב בהחלטתו להפסקת תשלום השעות הנוספות כרכיב בגמלה המשולמת לגמלאי העיריה.

קרא עוד...
 
סע (ת"א) 13138-08-10 לוי נ' עירית תל אביב-יפו, ניתן ביום 25.1.11 בבית-הדין האזורי לעבודה בתל אביב

עיקרי פסק-הדין:

בית-הדין לעבודה ביטל את החלטת העיריה בדבר ניוד העובד לתפקיד אחר וקבע כי החלטה זו צריכה להתחשב גם בפגיעה הצפויה בשכרו של העובד, בותק העובד ובמעמדו תוך נסיון כנה לאיתור תפקיד חלופי ראוי. 

קרא עוד...
 
תע"א (י-ם) 1746/08 גרוס נ' מדינת ישראל, משרד הרווחה ואח', ניתן ביום 10.1.2011 בבית- הדין האזורי לעבודה בירושלים

עיקרי פסק-הדין:

 

בית-הדין לעבודה קבע כי עובדים המדורגים בסולם העובדים הסוציאליים אינם זכאים לקבל "דרגה אישית". עוד נקבע כי אין חובה להעניק "דרגה אישית" לעובד, אלא הדבר נתון לשיקול דעת המעסיק.

 

קרא עוד...
 
ע"ע (ארצי) 285-09 פרופ' אריאל בן עמר שירותי רפואת שיניים והשקעות בע"מ נ' עדה פלדמן, ניתן ביום 28.12.10 בבית-הדין הארצי לעבודה

עיקרי פסק-הדין:

 

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב וקבע שפיטורי עובדת בהריון, ללא קבלת היתר, אינם פיטורים כדין, וזאת בכל מקרה, וגם אם המעסיק לא ידע כי העובדת בהריון בעת הודעת הפיטורים.

 

קרא עוד...
 
ע"א (ת"א) 4464-10‏‏ גרבר נ' מועצה אזורית גזר ואח', ניתן ביום 28.10.10 בבית-הדין האזורי לעבודה בתל אביב

עיקרי פסק-הדין:

המועצה האזורית, כמעסיק ציבורי, חייבת להוציא עובד לגימלאות בהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004, למעט במקרים חריגים ותוך קבלת האישורים הנדרשים.

פרישה לפנסיה במועד המתאים מהווה מיצוי של חוזה העבודה ואינה בבחינת פיטורים, ולכן אין מקום לקיים לעובד שימוע.

 

קרא עוד...
 
ס"ע 2991/09 מוקטרן נ' מועצה מקומית שיבלי, ניתן ביום 5.9.10 בבית-הדין האזורי לעבודה בנצרת

עיקרי פסק-הדין:

העובדת הינה עובדת קבועה של המועצה המקומית מאז שנת 1996 ודין פיטוריה בשל כך שלא נתקבלה בעבר במכרז - להתבטל.

 

קרא עוד...
 
ע"ע (ארצי) 472/09‏ זוהר גולן נ' או. אר. אס משאבי אנוש בע"מ, ניתן ביום 12.9.10 בבית-הדין הארצי לעבודה

עיקרי פסק-הדין:

מעסיק הנעזר בעובד קבלן כוח אדם, רשאי להפסיק את התקשרות עם אותו עובד בסמוך לסיום 9 חודשי עבודתו, כדי שלא יאלץ לקלוט אותו כעובד שלו.

 
קרא עוד...
 
ע"ב (ת"א) 7060/06 צדוקיה נ' עיריית פתח תקווה, ניתן ביום 30/04/2009 בבית-הדין האזורי לעבודה בת"א

עיקרי פסק-הדין:
עובד אינו זכאי לדרוש המשך תשלום שכר שניתן לו בטעות בניגוד להסכם קיבוצי, גם אם התשלום ניתן לאורך שנים. במקרה כזה חישוב פיצויי הפיטורים יהיה בהתאם לשכר העובד ללא השכר שניתן לו בטעות.

 
קרא עוד...
 
ע"ע 192/08 אליזהר שדה נ' עיריית חולון, ניתן ביום 11.4.10 בבית הדין הארצי לעבודה

עיקרי פסק-הדין:
צמצום שעות העבודה מהווה הרעת תנאים שיכולה היתה לזכות את העובד בפיצויי פיטורים, לו בחר להתפטר על רקע זה. אולם, משבחר העובד להמשיך ולעבוד בתנאים אלה, גם אם "תחת מחאה", יש לראותו כמסכים לשינוי המשרה, ואין הוא יכול לתבוע בדיעבד תשלום שכר עבור השעות המצומצמות בהן לא עבד בפועל.

 
קרא עוד...