ע"א 8863/07 ב.מ כפריס דדו בע"מ נגד מנהל מע"מ חיפה, ניתן ביום 28.3.10 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק הדין:
פיצויים המשתלמים עקב שינוי יעוד הקרקע במסגרת פיצויים מכח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 אינם בגדר פיצוי בגין עסקת מכר המחויב תשלום מע"מ, אף אם הפיצוי מתייחס למקרקעין המיועדים להפקעה.
 

קרא עוד...
 
ת"א 29400-06-11 בית יצחק - שער חפר, אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ ואח' נ' דים, ניתן ביום 27.7.14 בבית-המשפט השלום בראשון לציון

 

 

עיקרי פסק-הדין:
נתקבלה תביעה לסילוק ידם של הנתבעים ממקרקעין שהוחכרו לאגודה ודחיית טענתם על זכותם לזיקת הנאה מכוח שנים

קרא עוד...
 
עע"מ 4487/12 סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, ניתן ביום 9.10.13 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:

מחסן למיון ביצים המקיים פעילות רחבת היקף, שאינה קשורה להפקת התוצרת החקלאית ביישוב בו המחסן נמצא, אינו בגדר שימוש לחקלאות ו/או שימוש ל"מבני משק" לצרכים חקלאיים, כהגדרתם בתוכנית החלה על המקרקעין.

קרא עוד...
 
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשע"ב-2011

עיקרי התיקון לתקנות:

שונתה הגדרת "בריכה פרטית" לצורך בקשת היתר בניה, כך שבריכה פרטית תיחשב ככזו המיועדת לשימוש של עד 3 יחידות דיור או אירוח.

קרא עוד...
 
בר"מ 4443/03 עיריית חולון נ' רשות שדות התעופה בישראל, ניתן ביום 17.7.11 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:

רשות מקומית זכאית לתבוע פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בשל פגיעה במקרקעין שיש לה זכויות בהם, באמצעות אישור תכנית.

קרא עוד...
 
בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח', ניתן ביום 9.6.11, בבית-המשפט העליון בשבתו כבג"ץ

עיקרי פסק-הדין:

ביום 9.6.11 ניתן פסק-דין בבג"ץ, בעתירות אשר הוגשו נגד החלטות מנהל מקרקעי ישראל מס' 979 ו- 1101, שעניינן הסדרת זכויות המגורים ביישובים חקלאיים והסדרת הפעילות שאינה חקלאית בנחלות במושבים.

קרא עוד...
 
ע"פ 21194-07-10 פישל ואח' נ' ועדה מחוזית לתכנון ובניה - מחוז צפון, ניתן ביום 7.4.11 בבית-המשפט המחוזי בנצרת

עיקרי פסק-הדין:

בית-המשפט קיבל חלקית ערעור על גובה כפל הקנס שהוטל על המערערים, וקבע כי מקום שהמערערים הביעו רצון להרוס את הבניה הלא חוקית בעצמם, על בית-המשפט היה להעמיד אותם על משמעות מועד ביצוע ההריסה (לפני גזר הדין או אחריו) לעניין כפל הקנס. 

קרא עוד...
 
בג"ץ 696/09 חזיז נ' מנהל מקרקעי ישראל, ניתן ביום 23.2.11 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:
בית-המשפט דחה את עתירתם של בעלי נחלות בכפר רות להכשרת שימוש לא חקלאי שנעשה  במבני חממות הממוקמים בתחומי חלקה ב' של הנחלות.

 

קרא עוד...
 
רע"צ 46939-11-10 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, ניתן ביום 15.2.11 בבית-משפט השלום בחיפה

עיקרי פסק-הדין:
בית-המשפט קבע, כי עירייה רשאית להתנות אישור לרשם המקרקעין בתשלום היטל השבחה מקופת הכינוס, ובלבד שהליך הכינוס אינו במסגרת הליך של פירוק או פשיטת רגל.

 

קרא עוד...
 
בג"ץ 5137/08 אלבז נ' הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ניתן ביום 14.10.10 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק הדין:

בית-המשפט דחה עתירה של בעלי בתים שנותרו מחוץ לתחום ישוב לכלול את בתיהם בתכנית מיתאר הגבולות של הישוב.

 
קרא עוד...
 
ערר (ת"א) 5389/09 חברת מלון אורכידאה בע"מ נ' הוועדה מקומית לתכנון ובניה-תל אביב, ניתן ביום 11.3.10 על ידי ועדת ערר מחוזית (מחוז תל-אביב):

עיקרי פסק הדין:
מוסד התכנון אינו מוסמך לדון בתקפותה החוקתית של התכנית התקפה, סמכות המסורה לבית-המשפט המוסמך. אין בידי מוסד תכנון סמכות שלא לאשר בקשה להיתר בניה כאשר הבקשה תואמת את התוכנית התקפה החלה במקום, על יסוד קביעה כי התכנית התקפה נוגדת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 
קרא עוד...
 
ע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה - ראשון לציון, ניתן ביום 15.12.2016 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק הדין:
ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש כתב שיפוי מיזם תכנית.   

קרא עוד...