חידושים בדיני אגודות שיתופיות
ת"א 29400-06-11 בית יצחק - שער חפר, אגודה להתיישבות חקלאית בע"מ ואח' נ' דים, ניתן ביום 27.7.14 בבית-המשפט השלום בראשון לציון

 

 

עיקרי פסק-הדין:
נתקבלה תביעה לסילוק ידם של הנתבעים ממקרקעין שהוחכרו לאגודה ודחיית טענתם על זכותם לזיקת הנאה מכוח שנים

קרא עוד...
 
עמנ (י-ם) 21691-02-12 מרדכי מרקוס לאסט פולק נ' ניר ח"ן מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית, פורסם ביום 5.4.12 בבית-המשפט לעניינים מנהליים בירושלים

 

עיקרי פסק-הדין:
פסילת בחירות לועד האגודה בשל הצבעה באמצעות ייפוי כוח למרות שמוסרי ייפוי הכוח שהו בארץ במועד הבחירות.

קרא עוד...
 
ע"א 434/07 פרינץ נ' מושב אמירים, ניתן ביום 14.6.09 בבית-המשפט העליון

 

עיקרי פסק-הדין:
שאלת אכיפת קבלה לחברות באגודה ושיעור הפיצויים בגין הפרת חובת תום-הלב במשא-ומתן בהליך הקבלה למושב אמירים.

קרא עוד...
 
עמ"נ (י-ם) 728/09 יעקב כהן נ' מעש כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, ניתן ביום 28.2.11 בבית-המשפט לעניינים מנהליים שבירושלים

עיקרי פסק-הדין:
בית-המשפט דחה בקשת רשות ערעור על החלטת עוזר רשם האגודות השיתופיות וקבע כי מקום שלא נקבע מפורשות בתקנון האגודה, רשאי חבר ועד ההנהלה להיבחר ליותר משתי קדנציות רצופות וללא כל הגבלה.

קרא עוד...
 
בג"ץ 696/09 חזיז נ' מנהל מקרקעי ישראל, ניתן ביום 23.2.11 בבית-המשפט העליון

עיקרי פסק-הדין:
בית-המשפט דחה את עתירתם של בעלי נחלות בכפר רות להכשרת שימוש לא חקלאי שנעשה  במבני חממות הממוקמים בתחומי חלקה ב' של הנחלות.

 

קרא עוד...
 
ת"א (ק"ש) 451-03 כפר בלום נ' גולן, ניתן ביום 14.10.10 בבית-משפט השלום בקרית שמונה

עיקרי פסק הדין:
החלטת מוסדות האגודה על מילוי התנאים להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, לאחר עריכת שימוע לחבר, הינה תנאי בלעדיו לא ניתן לקבוע כי פקעה החברות. משלא מולאו כל הוראות הדין והתקנון להפסקת החברות, אין הקיבוץ זכאי לסעד של פינוי הנתבע, ואין הוא זכאי לצו מניעה שיאסור על הנתבע להיכנס לקיבוץ.
 

 

קרא עוד...
 
בר"מ 7722/09 סרוסי נגד קיבוץ עין-גב, ניתן ביום 15.4.10 בבית המשפט העליון

עיקרי פסק הדין:
נדחתה בקשת בני זוג לבטל החלטה של רשם האגודות השיתופיות הדוחה את בקשתם להירשם בפנקס החברים של קיבוץ עין-גב.

 
קרא עוד...
 
רע"א 7262/00 פוריה כפר עבודה נגד יפת לוי ומקורות חברת מים בע"מ, ניתן ביום 4.4.02 בבית המשפט העליון

עיקרי פסק הדין:
על אף שאין הוראה בחוק המים המאפשרת ניתוק בגין אי תשלום, הזכות למים הינה זכות המותנית בתשלום ועל כן רשות מקומית ובכלל זה ועד מקומי, רשאית לנתק מים לתושב בגין סרבנות תשלום (שלא בטענה של מצוקה כלכלית). שאלת טיבה והיקפה של הסמכות לא נידונה והושארה בצריך עיון.

קרא עוד...