חידושים במשפט אזרחי ומסחרי
ת"א (מרכז) 7648-09-08 כץ ואח' נ' רוטמן ואח', ניתן ביום 8.7.10 בבית-המשפט המחוזי מרכז

חשוב לדעת:

הפרה של זכות יוצרים, שנעשתה בטעות ובתום לב, יכולה לשלול זכאות לפיצויים לפי חוק זכויות יוצרים.

  

קרא עוד...
 
חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011, פורסם בספר חוקים 2273, בעמ' 202

עיקרי התיקון לחוק:

תיקון לחוק החוזים הקובע כי מקום שבו אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מתוך לשון החוזה, יפורש החוזה לפי לשונו וכן כי מקום בו קיימים מספר פירושים בחוזה, תתקבל הפרשנות שלרעת מי שידו בניסוח החוזה הייתה על העליונה.

  

קרא עוד...