תחומי התמחות:

אגודות שיתופיות

המשרד מעניק שירותי ייעוץ משפטי שוטף לאגודות שיתופיות מסיווגים שונים, ובכלל זה מושבי עובדים, כפרים שיתופיים, אגודות קהילתיות ועוד, וכן לחברי אגודות שיתופיות.

 

במסגרת השירותים הניתנים לאגודות עוסק משרדנו בהכנת חוות-דעת ומסמכים משפטיים בנושאים שונים הכרוכים בפעילותה של האגודה השיתופית והתנהלותה השוטפת, כמו למשל בנושאי בחירות לאגודה, תיקונים בתקנון האגודה וסוגיות במערכת היחסים בין האגודה וחבריה, וביחסי החברים באגודה בינם לבין עצמם.

 

המשרד עוסק גם בליווי פרויקטים חברתיים וקהילתיים בהם מעורבות האגודות, וכן מייצג את האגודות גם בתחום דיני העבודה, ובכלל זה לענפי משק עליהם חלים הסדרים ייחודיים או הסכמים קיבוציים.

 

בנוסף מלווה המשרד את פעילותן העסקית של האגודות, ועוסק בהיבטים המסחריים הקשורים בפעילות זו, כגון עריכת הסכמים וניהול משאים-ומתנים, ובהיבטים הקשורים במקרקעין של האגודה ושל חבריה.

 

במסגרת פעילות זו מטפל המשרד גם בצרכי האגודות אל מול גופים שלטוניים וגופים מוסדיים שונים, עליהם ניתן למנות למשל את מנהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, רשם האגודות השיתופיות, מוסד הבוררות של תנועת המושבים, מוסד הבוררות של הסתדרות העובדים, בנקים וחברות אשראי.

 

המשרד מייצג אגודות שיתופיות בפני ערכאות משפטיות, כגון בתי משפט ובתי דין, מוסדות בוררות, וועדות ערר בנושאים שונים ובכלל זה בתחום התכנון והבניה.

 

למשרד נסיון רב בקידום עסקאות מקרקעין באגודות, העברת זכויות בנחלה, הסכמי הרשאה וכיוצא באלה והוא אף מטפל בעשרות הרחבות בישובים.

 

המשרד ליווה ומלווה מספר רב של ישובים במסגרת הליכי השיקום לפי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, וסייע בגיבושם של מספר רב של הסדרי פשרה והסדרת חובות.