תחומי התמחות:

משפט אזרחי-מסחרי

משרדנו עוסק בתחומים מגוונים במשפט האזרחי והמסחרי.

 המשפט האזרחי
המשרד עוסק באופן תדיר בעריכת עסקאות במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי.
המשרד מתמחה בהכנה ובניסוח של הסכמים והתקשרויות. הטיפול בלקוח הינו מקיף וכולל גם את הליכי המשא-ומתן המקדימים לקראת עריכת ההתקשרות. 
המשרד מטפל בתביעות מתחום דיני החוזים ותביעות נזקי רכוש וקניין רוחני. 
עוד עוסק המשרד בעריכת צוואות בהתאם לדיני הירושה.

המשפט המסחרי
המשרד מלווה הן באופן שוטף והן באופן נקודתי תאגידים: חברות, עמותות, שותפויות ואגודות שיתופיות. 
הטיפול ניתן ללקוח החל משלב הקמתם ורישומם של התאגידים במרשם, תוך הכנת כל מסמכי הייסוד וההקמה ועד לטיפול בעניינים שונים במסגרת פעילותם העסקית, כגון התקשרויות עם צדדים שלישיים, פעולות מול בנקים ותאגידים בנקאיים אחרים ומול גורמים מוסדיים.
המשרד עוסק בליטיגציה מסחרית בפני בתי-משפט, ועדות שונות, רשויות מוסדיות ושלטוניות ובהליכי גישור ובוררות.
המשרד מלווה את התאגידים ומעורב גם בהליכי ניהול סיכונים של התאגיד ושל בעלי מניות ונושאי משרה בו. בבסיס הטיפול בענייניו המשפטיים של כל עסק עומדת היענותו של המשרד לצרכיו המיוחדים של התאגיד כעסק מסחרי, ולצורך כך הכרת תחומי העיסוק של העסק ומתן מענה אישי וייחודי לכל צורך וצורך.