תחומי התמחות:

דיני עבודה

אחד התחומים המתפתחים ביותר בדין הישראלי הינו תחום דיני העבודה. המשרד מעניק מענה איכותי ומקצועי לסוגיות ולסכסוכים הקשורים בדיני עבודה, בין לעובדים הזקוקים לסיוע ובין למעסיקים העומדים בפני שאלות שוטפות והליכים משפטיים.

ברבות השנים נתפתחה במשרד מומחיות מיוחדת בתחום דיני העבודה בשלטון המקומי, לגביו חלות הוראות חוקת העבודה בשלטון המקומי.המשרד מלווה תהליכים ארגוניים הקשורים בדיני עבודה, ומסייע בהליכים משפטיים בדיני עבודה, לרבות בכל הקשור לסיווג יחסי הצדדים כיחסים קבלניים או כיחסי עובד-מעביד, לתנאי העבודה, לזכויות העובדים והמעסיקים, לסביבת העבודה, ולכל הנובע מסיום יחסי העבודה:
 

  • המשרד עורך הסכמי עבודה, ומלווה את הליכי ההתקשרות בין עובדים למעסיקים, גם במגזרים ובענפים ספציפיים עליהם חלים הסכמים או הסדרים קיבוציים שונים.

  • המשרד מעניק ליווי שוטף או נקודתי בסוגיות הקשורות בדיני עבודה כגון שעות עבודה ומנוחה, זכאות לדמי הבראה, פנסיה וגמל, שוויון הזדמנויות בעבודה וכדומה, והיבטים אחרים הקשורים במערכת היחסים שבין עובד למעביד.

  • המשרד מייעץ בדבר הליכי פיטורין או התפטרות, ומייצג במספר רב של הליכים משפטיים בבית-הדין לעבודה, הן בבתי הדין האזוריים והן בבית-הדין הארצי.