חידושי חקיקה, פסיקה ומאמרים

משרדנו עוסק בתחומי משפט מגוונים ובכללם גם המשפט המנהלי ודיני שלטון המקומי והרשויות המקומיות, מקרקעין ותכנון ובניה, אגודות שיתופיות, משפט אזרחי-מסחרי, דיני עבודה ויישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות כגון בוררות וגישור.

לשם הכנת חוות-דעת ומסמכים משפטיים שונים, וכן לצורך ליטיגציה בתיקים משפטיים בפני ערכאות משפטיות מגוונות, נחשפים עורכי הדין בעבודתם לעדכונים בחקיקה, בפסיקה ובהנחיות המנהליות הניתנות מעת לעת על-ידי משרדי ממשלה או גופים ציבוריים שונים.

אנו שמחים להציג בפניכם לקט של קבצי חקיקה, פסיקה ומאמרים בנושאים שונים ורלוונטיים.