תחומי התמחות:

גישור ובוררות

פתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות הינו תחום מתקדם ומתפתח, במסגרתו נעשה שימוש בכלים משפטיים כמו גם בכלים רבים אחרים.

צוות המשרד עושה שימוש תדיר בשלל הכלים שבכוחם לסייע ביישוב סכסוכים בדרכים חלופיות לדרכי המשפט המקובלות.

עו"ד קורין משמש מזה שנים כבורר בהליכי בוררות וגישור, בין כעו"ד מייצג ובין בשבתו כבורר או כמגשר להכרעה במחלוקות המובאות בפניו, וזאת תוך איתור מדויק של המחלוקת, והצגת קשת של אפשרויות לפתרונה, לשביעות רצון כלל המעורבים.

מקצועיותו ונסיונו של עו"ד קורין, מובילים דרך כלל ליישוב מהיר, יעיל וענייני של המחלוקת, שבצדם חסכון משמעותי במשאבים, זמן וכסף לצדדים המעורבים, כשלאורך ההליך נבנה אמון רב, ולעתים קרובות משיגים הצדדים תוצאות מיטביות החורגות מתחום הסכסוך הראשוני שלשמו הגיעו להליך.

את עו"ד קורין מלווה צוות מקצועי ואיכותי, המסייע בהכנת הטיעונים, בחקר הצרכים, הכשלים והקשיים סביב המחלוקת שבפניו, ובמצגת איכותית וכמותית של נתוני הסכסוך לצורך פתרונו על הצד הטוב ביותר.