תחומי התמחות:

משפט מנהלי ורשויות מקומיות

חלק גדול מפעילותו של משרדנו מתמקד במשפט מנהלי ובדיני רשויות מקומיות ושלטון מקומי. המשרד מייצג באופן שוטף מספר רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, וכן מלווה לקוחות בתחומים מגוונים הקשורים במשפט המנהלי והציבורי.


הטיפול כולל הכנת חוות-דעת בסוגיות שונות הקשורות במנהל הציבורי ובדיני הרשויות המקומיות, קידום נושאים בפני גורמים מוסדיים ואחרים, הכנת מסמכים משפטיים, ליווי התקשרויות והסכמים וייצוג משפטי בפני הערכאות השיפוטיות המוסמכות - כגון בפני בית-המשפט הגבוה לצדק, בתי משפט לעניינים מנהליים, בתי דין לעבודה, בתי משפט אזרחיים, ועדות ערר וועדות אחרות.

המשרד מעניק שירות מקיף החולש על שלל היבטי המשפט המנהלי וביניהם:
דיני מכרזים - המשרד עוסק בדיני מכרזים, הן בשלב הכנתם של המכרזים עצמם, ניסוחם והתאמתם המדויקת לצרכים המשתנים של הלקוח, והן במתן חוות-דעת מקיפות וייצוג בהליכים משפטיים הקשורים בדיני המכרזים.
ארנונה ותשלומים אחרים לרשויות - המשרד מעניק יעוץ ומלווה סוגיות הקשורות בהטלת מסים מסוגים שונים, ובכלל זה ארנונה, היטלים ואגרות.
דיני רישוי עסקים - התהליך החוקי לקבלת רשיון עסק מציב תנאים ודרישות שונות אותם יש לקיים. המשרד מעניק שירות באספקטים שונים הקשורים בקבלת רשיון העסק.
חוקי עזר - המשרד מכין חוקי עזר ומלווה את הטיפול בהם עד לאישורם על-ידי משרדי הממשלה המוסמכים ופרסומם ברשומות.

כמו כן עוסק המשרד בדיני התכנון והבניה (ראה בנפרד). המשרד מטפל גם בתחום דיני החינוך, כאשר הוא מלווה תהליכים ונושאים הקשורים במערכות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות, לצד או כנגד משרד החינוך וגורמים שלטוניים רלוונטיים אחרים ומייצג בהליכים משפטיים הקשורים בדינים אלה.

בין היתר מעניק המשרד ליווי משפטי שוטף למכללות ולמוסדות חינוך שונים.

בנוסף, המשרד רכש לעצמו מומחיות מיוחדת בטיפול בתאגידים עירוניים, כגון חברות כלכליות, עמותות עירוניות, מינהלות לתפעול אזורי תעשייה ותאגידים מקומיים מסוגים נוספים. תאגידים אלה מתפקדים כתאגיד מסחרי לצד היותם זרוע ארוכה של הרשות המקומית.

המשרד מייצג גם ועדים מקומיים בפועלם כרשות מוניציפאלית, בין כועד מקומי המכהן בזהות ועדים באגודה שיתופית ובין כועד מקומי בישוב שאין בו זהות ועדים.

בכל נושאי המשפט הציבורי והשלטון המקומי בהם עוסק המשרד, הוא חותר לפתרון ענייני ואיכותי, המותאם למחלוקות או לפרויקטים בהם הוא מטפל.