תחומי התמחות:

מקרקעין ותכנון בניה

משרדנו מעמיד לטובת לקוחותיו את נסיונו העשיר בתחום המקרקעין והנדל"ן על היבטיו השונים.

במהלך השנים רכש המשרד לעצמו מומחיות מיוחדת בעריכת עסקאות מקרקעין מגוונות, והוא מלווה את קהל לקוחותיו באופן צמוד ומלא, מראשיתה של העסקה, דרך שלבי המשא-ומתן וקבלת כל האישורים הדרושים ועד להשלמת העסקה.

המשרד ליווה ומלווה עשרות הרחבות בישובים שונים, הן מצד האגודה השיתופית, והן מצד יזמי ההרחבה. בטיפולו של המשרד קשת רחבה של עסקאות מקרקעין: החל מעסקאות שגרתיות וכלה בעסקאות מורכבות המחייבות הסדרה כוללת ורחבה של היבטים שונים הכרוכים בעסקה, כגון עסקאות קומבינציה, שותפויות במקרקעין, והעברת זכויות בנכסים, לרבות במגזר החקלאי.

במסגרת הטיפול מעניק המשרד שירות גם להיבטים הקשורים בתכנון ובניה בפני מוסדות התכנון ולהיבטי מיסוי מקרקעין מול רשויות המס.
המשרד מלווה מספר קבלנים באופן שוטף ואחראי על האספקטים המשפטיים הקשורים בהוצאתם אל הפועל של פרויקטים נדלניים בסדרי גודל שונים.
המשרד עוסק גם בתחום התכנון והבניה, מטפל בבקשות לשימוש חורג, בקשות להקלות, התנגדויות לתכניות וקידום תכניות מתאר.

כחלק מפעילותו של המשרד בתחום התכנון והבניה, עוסק המשרד גם בליטיגציה ומייצג את לקוחותיו בפני מוסדות תכנון ובפני בתי-המשפט המוסמכים.